Reiki cursus 3

Deze cursus wordt alleen (individueel) na overleg gegeven.